Kursi un cenas
01
Izmēģinājuma nodarbība
Pirmā izmēģinājuma nodarbība 30 minūtes
Cena: 0 €
02
1 mēneša abonements
4 nodarbības pa 60 minūtem
Cena: 89 €
1 nodarbība: 22.25
03
Abonements 3 mēnešiem
12 nodarbības pa 60 minūtem
Cena: 217 €
1 nodarbība: 18.08
(pēc vienreizēja maksājuma)
Pats populārākais abonements
04
Pusgada abonements
24 nodarbības pa 60 minūtem
Cena: 369 €
1 nodarbība: 15.37
(pēc vienreizēja maksājuma)
05
Gada abonements
48 nodarbības pa 60 minūtem
Cena: 649 €
1 nodarbība: 13.52
(pēc vienreizēja maksājuma)
+12 stundas ”drum rooma” bonusā (36 €)
Abonements derīgs 1 kalendāro mēnesi . Nodarbību pārcelšana iespējama tikai saskaņā
ar noslēgto līgumu. Informācijas precizēšanai zvaniet pa tālruni+371 26 25 31 58